Navigereren

Blog tagged as Navigereren

Navigeren op essentie met KPI-dashboards
Vooral in turbulente tijden is het nodig om als organisatie wendbaar te zijn. Navigeren op essentie met KPI-dashboards reikt de verschillende stappen aan naar een herbezinning en een koppeling van beleid en uitvoering. Het laat bovenal zien hoe je onrust kunt omzetten als impuls tot veranderen.
12 Apr 2022 09:43 - Comment(s)
Hoe een stuurloze organisatie te voorkomen
Met de lancering van hun boek Navigeren met KPI-dashboards overbruggen Jako van Slooten en Eldert de Jager de brug tussen het hoger onderwijs en de praktijk van veel ondernemers.
12 Feb 2020 11:26 - Comment(s)