Een dashboard met KPI's ook voor non-profit organisaties

15 Mar 2022 09:32 By Eldert
Het werken met KPI’s en management dashboard is niet voorbehouden aan alleen ondernemingen die voor winst gaan. Het is geschikt voor ieder type organisatie dat een doel nastreeft, bijvoorbeeld bij politieke partijen.

Kompastips geven praktische tips bij het dagelijks sturen met KPI’s en Dashboards binnen Het Rode Draad Programma.
 

Ik krijg nog wel eens de vraag op het werken met KPI’s en een management dashboard alleen is voorbehouden aan organisatie die omzet en winst nastreven. Daarop is steevast mijn antwoord “niets is minder waar”. Natuurlijk is het nuttig voor profit organisaties, maar het is ook in te richten voor non-profit organisaties. Immers, het dashboard dient als de richtlijn voor navigeren. Een dashboard dient voor het communiceren van resultaten over het presteren van de gehele organisatie. En daarmee is het ook bruikbaar voor gemeentes, goede doelen organisaties of politieke partijen.

Hoe pas je dat dan toe in de praktijk? Hoe kun je daar de navigatiecyclus voor inrichten? In het kort een voorbeeld hoe het voor een politieke partij kan werken.

Stel dat een lokale partij voor een gestructureerde aanpak kiest om te zien of het op koers ligt. Ze willen af van hap-en-snap reageren op wat andere partijen doen. Een lokale partij kent normaliter een bestuur dat de organisatorische activiteiten voor zijn rekening neemt en een fractie die zich bezig houdt met de politieke lijn en zichtbaar wil zijn in het debat.

De eerste vraag is wat het bestuur en fractie lokaal willen bereiken. Politieke partijen streven er meestal naar om in het College van Wethouders en Burgemeester een plek te krijgen. Want dan ben je in staat om het verkiezingsprogramma om te zetten in concrete acties die weer uitstralen op de eigen partij. Dus zul je lokaal een missie moeten hebben die voor de bewoners herkenbaar is en een visie die aanspreekt. Bovenliggend is om met voldoende mensen in de gemeenteraad te komen, want dan doe je mee. Daarmee is de eerste KPI gevonden, en dat is het aantal zetels dat de partij wil behalen bij de eerstvolgende verkiezingen.

Vervolgens kun dit uitwerken en de activiteiten benoemen en meters bedenken. Voor uitvoeren van de activiteiten zijn voldoende leden nodig, die actief zijn en een bijdrage in de kas doen in de vorm van contributies en giften. In te zetten KPI's zijn dan:

  • Aantal nieuwe leden
  • Deelname van bestaande leden aan activiteiten
  • Aantal events waar nieuwe leden op afkomen
  • Inkomsten
  • Aantal keer in het nieuws na een gemeenteraadsbijeenkomst

Het kan een kort lijstje zijn. Dit neem je op in een dashboard. je houdt de voortgang bij en het wordt besproken met bestuur en fractie. En je stelt bij als blijkt dat iets niet werkt of juist heel goed. Het voordeel is dat het overleg op deze wijze net even concreter maakt.

Pas deze aanpak toe binnen de organisatie. Let wel op een goede mix van “het moet wel leuk blijven, we zijn vrijwilliger” en een zakelijke aanpak. Als iedereen echt voor het doel gaat, dan past geen vrijblijvende aanpak. Dat leidt niet tot succes.
 
Aan de slag

Het Kompasteam helpt bedrijven om focus te verkrijgen op datgene wat de organisatie succesval maakt. Ze helpt daartoe haar klanten met het bepalen van de juiste KPI’s, ontwerpen van een bijpassend dashboard en uitrol naar de praktijk en uitvoering. Om te komen tot een meetbare en bestuurbare organisatie heeft Kompasteam het Rode Draad Programma ontwikkeld.

Wilt u met ons samenwerken of eens sparren over onze aanpak met KPI's, dan plannen we graag met u een ontdekkingsgesprek in.

Eldert