Eerste geslaagde meeting van Kompasteam Academy

28 Jan 2021 10:57 By Gerard Kuijpers
Donderdag 28 januari 2021 was de eerste online meeting van Kompasteam Academy. De sessie was geslaagd en er kwam tussen de deelnemers een goede interactie op gang over de vraag hoe organisaties op weg geholpen kunnen worden bij het realiseren van doelen en veranderingen. Het Kompasteam heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de nieuwe tool Bedrijfskompas Online te presenteren.De start van Kompasteam Academy was donderdag 28 januari 2021. Doel is om een platform te creëren van professionals met een zelfde visie op het besturen van organisaties. Professionals die geloven in een sterke koppeling tussen beleid en uitvoering, waarbij de inzet van KPI’s en dashboard een logische plek heeft en waarbij oog is voor de menselijk maat. Een belangrijk aspect van de Kompasteam Academy is kennisdeling en samen de ontwikkelingen in ons gebied volgen.

Zoals steeds meer gebruikelijk was het een online activiteit waarbij we merken dat dat steeds vanzelfsprekender wordt en soepeler gaat. De onwennigheid van scherm delen is er wel. En wat we ook merken is dat het online bij elkaar komen een goede interactie niet in de weg hoeft te zitten. Integendeel.

De Kompasteam Academy is een nieuw initiatief van het Kompasteam. 
Eldert de Jager over dit initiatief; “Het uitgangspunt van het Kompasteam is dat met een gestructureerde aanpak met de juiste KPI’s een betere aansturing van de organisatie mogelijk is. Dit leidt tot meer motivatie in de uitvoering en geeft meer gelegenheid tot tijdig bijsturen. En het nemen van betere beslissingen met actuelere inzichten leidt tot betere resultaten. Tegelijkertijd, de praktijk van de uitvoering is weerbarstig en het is interessant om daar met professionals in dit vakgebied over te stoeien.”

In de praktijk van het gaan werken met KPI’s en meer acteren vanuit ‘meten is weten’ zijn diverse uitdagingen. Een van de deelnemers daarover “Ik benader zo’n traject alsof we met elkaar op reis gaan. We hebben een doel en stippelen een route uit om op de bestemming te komen. En ik ben daarbij de coach. We weten ook dat bij een reis het wel eens anders loopt. En daarom kunnen we alleen op de bestemming komen als de directie van de organisatie er echt wil komen. Anders is het onmogelijk coachen.”

Bedrijfskompas Online
Om te helpen bij de reis heeft het Kompasteam een nieuwe tool ontwikkeld: Het Bedrijfskompas Online. Dat is een applicatie die draait in een zogenaamde SAAS omgeving en dus door iedereen in de organisatie is te benaderen. 
Tijdens de KompasTeam Academy werd de Online tool aan de deelnemers gepresenteerd. 

Gerard Kuijpers, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Bedrijfskompas Online daarover: “We zagen te vaak dat bij uitrol van een verbetertraject de informatie op diverse plekken werd vastgelegdd, dat de status per fase niet even helder was en de activiteiten per deelnemer niet centraal bekend waren. Dat wordt met de Bedrijfskompas Online applicatie ondervangen, omdat de volgorde van stappen zichtbaar is en alle informatie op één plek beschikbaar is. Dat geeft structuur”

We kijken terug op een geslaagde meeting.
Eldert daar over: “Voor mij is een bijeenkomst geslaagd als er sprake is van een natuurlijke uitwisseling van ideeën en ervaringen waar we tegen aan lopen in de praktijk. En dat er onderling enthousisame los komt bij de deelnemers. Dat hebben we gezien en dat is plezierig.”

Voor het Kompasteam is het meer dan prettig dat het positieve feedback heeft ontvangen op het Bedrijfskompas Online.
Op naar de volgende Kompasteam Academy meeting

Vind u het sturen met KPI’s en dashboards een boeiend onderwerp? Vind u het werken met de navigatiecyclus een boeiend onderwerp? Deel dan dit artikel in je eigen netwerk.

Deze Kompastip is onderdeel van de methode "De Rode draad" waarmee we bedrijven helpen Meetbaar en Bestuurbaar te worden met een duidelijke Focus.

Wilt u met ons samenwerken over onze aanpak, dan plannen we graag met u een ontdekkingsgesprek in.

Gerard Kuijpers