Onderzoek stuurinformatie 2020

21 Jul 2020 09:34 By Gerard Kuijpers
In 2020 heeft Kompasteam onderzoek gedaan naar de kwaliteit van stuurinformatie in het Nederlandse bedrijfsleven. De uitkomsten waren ronduit verbluffend. Dit vraagt om een herhaling van het onderzoek.

 

Waarom herhalen we dit onderzoek?
Stuurinformatie is van cruciaal belang voor het kunnen besturen van een organisatie. Vorig jaar heeft het onderzoek laten zien dat de kwaliteit van die stuurinformatie bij veel bedrijven flink te wensen overliet. Vaak werden belangrijke zaken als missie en visie overgeslagen om direct te starten met een paar zelfgekozen KPI’s op een dashboard. Om er vervolgens achter te komen dat het draagvlak ontbrak om die KPI’s bij te houden en er adequaat op te reageren. En daarmee bleek het succesvol introduceren van een dashboard met de juiste KPI’s voor veel bedrijven een stap te ver.

Nu zijn we een jaar verder en we zijn benieuwd of deze roerige tijden de noodzaak van goede stuurinformatie nog iets meer onder de aandacht hebben gebracht. Hoe zit het met het draagvlak en het mandaat? Wordt er meer nagedacht over de Kritieke Succes Factoren en de juiste KPI’s? Lukt het nu wel om de werkvloer mee te krijgen? En weet iedereen wat te doen als het licht op rood springt?

Daarvoor hebben we het onderzoek van vorig jaar een beetje opgefrist en vragen u opnieuw om mee te doen. Als u vorig jaar al heeft meegedaan kunt u uw huidige resultaten vergelijken met die van vorig jaar. Als u nog niet eerder heeft meegedaan is dit een uitgelezen kans om uw eigen scores te vergelijken met die van de rest van Nederland.

Wat is dit voor onderzoek?
Het onderzoek bestaat uit 33 vragen die u binnen een of twee minuten kunt beantwoorden.
Het onderzoek bestrijkt 11 gebieden die voor de implementatie van een goed werkend KPI dashboard belangrijk zijn. Dat begint bij het mandaat. In hoeverre steunt het management dat er een project gestart wordt om te leren sturen op de juiste informatie. En de laatste stap is om te kijken of de lessen uit de praktijk weer teruggevoerd worden naar de werkvloer. Zit er een feedbackloop in het proces?

Hoe gaan we te werk?
Vorig jaar hebben we dit onderzoek al eens uitgevoerd en dat was een doorslaand succes. Nu we midden in een crisis zitten wordt de noodzaak voor het sturen op de juiste informatie alleen maar sterker. Daarom hebben we besloten het onderzoek van vorig jaar te herhalen. We gaan niet opnieuw het wiel uitvinden, maar gebruiken dezelfde vragen in dezelfde volgorde. Dat maakt het mogelijk de uitkomsten van dit jaar te vergelijken met die van vorig jaar.

Dit onderzoek loopt tot en met 31 augustus 2020. Zodra de onderzoeksperiode is afgelopen worden de inzendingen verwerkt. U ontvangt dan een rapport waarin uw scores worden afgezet tegen de benchmark. Indien u vorig jaar ook al meedeed ziet u ook een vergelijking van uw huidige scores met die van vorig jaar. Het rapport ontvangt u als Pdf op het door u ingegeven e-mailadres.

Wat kunt u er mee?
Ook dit rapport is informatie. Het geeft inzicht in waar het bij u in de organisatie goed gaat in het proces, en waar (nog) niet. Hoe zit het met het draagvlak? Is er al verbetering te zien in de keuze van de KPI’s? Wat de antwoorden ook zijn, in elk geval levert het u inzicht op over de kwaliteit van uw eigen stuurinformatie. Daarna is de keuze aan u is om er wel of niet iets mee te doen.

Update 2022: 
Na het hernieuwde onderzoek hebben we een Whitepaper geschreven.
Dit kunt u hier downloaden

Wilt u met ons samenwerken of eens sparren over onze aanpak, dan plannen we graag met u een ontdekkingsgesprek in.

Gerard Kuijpers