8 Top Tips & Tricks om te navigeren met KPI's

13 Apr 2022 18:04 By Eldert
Praktische tips bij toepassen Methode Kompas en dagelijks sturen met KPI’s en Dashboards

Ik heb de serie de titel gegeven : Naar welke #KPI's op het #dashboard kijk jij vandaag?

Dit is een compilatie van geweldige tips en tricks voor dagelijks toepassen van KPI’s en Dashboards. Het idee achter deze serie is om jou als gebruiker van een KPI op weg te helpen, of wellicht jou een beetje aan te sporen, in de zoektocht te komen tot een optimale inzet van KPI’s en dashboards.KPI

De volgende tips

Tip #1  Werk met actuele KPI’s

Zorg in ieder geval dat dat de KPI’s actueel zijn.

Je leest vandaag toch ook niet de krant van vorige week?

Tip #2  Een dashboard helpt je te laten zien hoe je er voor staat

Heb jij eigenlijk wel een dashboard? Nee? Hoe hou je dan de voortgang van jouw doelen in de gaten? in de auto werk je ook met meters. Vraag het eens na. Of stel er zelf een op.

Tip #3  KPI’s zijn nooit ver weg in het dagelijkse leven

Ook in het weekend KPI’s?
Zeker. Als jij een aantal kilometers gaat trainen op de fiets met aantal maten, dan is dat ook een KPI.

Tip #4  Er zijn diverse eenvoudige methodes en apps beschikbaar om jouw KPI’s bij te houden

Ik gebruik de app Runkeeper als mijn ‘dashboard’ om aantal gefietste kilometers te meten. Vind het wel knap hoe dan ook het aantal calorieën wordt berekend. Dan zie je hoeveel gebak en snoep je verbrand hebt met een uur fietsen. ?

Tip #5  Een definitie van wat een KPI is
Maar wat is nou eigenlijk een KPI? is daar een bruikbare definitie voort te geven? Zeker. Wij gebruiken de volgende:

Met een prestatie-indicator meet je de prestaties van een bepaalde activiteit.

Let wel  … een PI is niet automatisch een KPI. Indien de PI gekoppeld is aan een benoemde Kritieke Succesfactor (KSF), dán is het een KPI.  Met de KPI meet je dus de voortgang op de KSF. Een KPI kan dus zowel financiële als operationele zaken meten.

Tip #6  En wat is dan een KSF?

De KPI is gekoppeld aan de KSF. De Kritieke succesfactor, ook wel KSF, geeft aan waarin de organisatie moet uitblinken om zich te kunnen onderscheiden en wat essentieel is voor succes. De KSF wordt gemeten door een KPI.

Van de KSF’s moet de performance goed zijn, wil de organisatie haar korte- en langetermijndoelstellingen behalen

Tip #7  En wat als een KPI geen doel heeft?

Veel mensen vinden het lastig om doelen te bepalen voor hun KPI’s. En daarom laten ze dat na. Echter, als een KPI geen doel heeft dan kun en mag je het geen KPI noemen. Immers, Wat wil je dan bereiken met het meten? Wanneer is er sprake van een afwijking? Een KPI zonder doel is dus een PI, een prestatie-indicator. Het verschil met KPI is een ‘K’. Waar gaat het over? Over alles. Het vertegenwoordigt een wereld van verschil.

Tip #8  KPI’s zijn gekoppeld aan KSF’s

KPI’s zijn dus gekoppeld aan een KSF, een Kritieke succesfactor. Daarmee helpen KPI’s bij sturen op essentie. Op zaken die er toe doen. Is dat bij jou ook het geval? Of worden KPI’s gebruikt voor bijzaken?

Aan de slag

Het Kompasteam helpt bedrijven om focus te verkrijgen op datgene wat de organisatie succesval maakt. Ze helpt daartoe haar klanten met het bepalen van de juiste KPI’s, ontwerpen van een bijpassend dashboard en uitrol naar de praktijk en uitvoering. Om te komen tot een meetbare en bestuurbare organisatie heeft Kompasteam het Rode Draad Programma ontwikkeld.

Wilt u met ons samenwerken of eens sparren over onze aanpak, dan plannen we graag met u een ontdekkingsgesprek in.

Eldert