• De Rode draad

  In zeven stappen naar een Meetbaar en Bestuurbaar bedrijf met een duidelijke Focus

Maak uw bedrijf Meetbaar en Bestuurbaar, 
met een duidelijke Focus

Meetbaarheid en Bestuurbaarheid zijn twee belangrijke condities voor succes. Zonder goede stuurinformatie en actuele inzichten weet u niet waar u staat of waar u heengaat. En zonder de nodige flexibiliteit kunt u niet bijsturen. 

Daarnaast heeft u een duidelijke focus nodig, anders weet niemand welke kant we op moeten.


De Rode Draad is een op uw bedrijf afgestemd programma om die meetbaarheid, bestuurbaarheid en focus enorm te verbeteren. Samen met uw managementteam gaan we stap voor stap op weg naar resultaat.


Hoe werkt de Rode Draad in de praktijk?


De Rode Draad is een programma in zeven stappen: 

 1. Het vertrekpunt bepalen van ambities met missie en visie
 2. Met Kritieke Succesfactoren (KSF's) de juiste Focus
 3. Organiseren van informatiestromen voor sturen met KPI's
 4. Bestuurbaarheid door Mindset van geleidelijke verbetering
 5. Inrichten van processen en organisatie die de KSF's faciliteren
 6. Een KPI-dashboard dat aanzet tot actie
 7. Uitrollen van de ambities met inspirerende doelen 

Startpunt

Waar staan we nu?

Als je niet weet waar je bent, weet je ook niet welke kant je op moet. De eerste stap in een verbeterproces is daarom dan ook om te meten waar we staan als bedrijf.

 1. Hoe staan we ervoor?
 2. Sterke en zwakke punten?
 3. Kansen en bedreigingen

Kompasteam heeft een speciale inventarisatie ontwikkeld om alle belangrijke aspecten van uw organisatie door te lichten.
Deze HelicopterView quickscan is het perfecte uitgangspunt om te bepalen waar we tijdens het programma De Rode Draad het beste op kunnen focussen. Klik op de knop hieronder voor meer informatie over dit geweldige product.

​Meetbaar: meten is weten

KSF's
Informatie
KPI's
KSF's

Wat is essentieel voor succes?

Elk bedrijf kent een of meer Kritieke Succes Factoren (KSF's) die bepalend zijn voor het succes. Denk bijvoorbeeld aan de marge per verkocht product of de omloopsnelheid van de voorraad.

Om goed te kunnen bepalen waar we op moeten letten zullen we daarom de Kritieke Succes Factoren moeten vaststellen.

Pas dan weten we waar we op moeten letten en wat essentieel is voor succes.

Informatie

Data is nog geen Informatie

Vaak horen we: "we hebben heel veel data", maar helaas is data niet hetzelfde als informatie. Soms is het zelfs zo dat hoe meer data we tot onze beschikking hebben, hoe minder we er mee kunnen.  Daarom focussen we in deze stap van het proces op drie vragen:

 1. Welke informatie hebben we nodig?
 2. Welke databronnen hebben we?
 3. Hoe knopen we die "real time" aan elkaar?
KPI's

Waar sturen we op?

Als we weten wat voor ons succes essentieel is en onze real time data daarvoor kunnen gebruiken moeten we dat omzetten in een aantal Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's).

Daarbij moeten we focussen op een aantal zaken:

 1. Waar sturen we op?
 2. Wat zijn onze targets?
 3. Wat doen we bij afwijkingen?

​Bestuurbaar en Focus: flexibel en doelgericht

Mindset
Organisatie
Ambities
Mindset

Hebben we de juiste mindset?

Verandering is een kwestie van de juiste "mindset". Veranderen zonder die mindset kost onnodig veel energie en levert meestal alleen maar weerstand en frictie op. We moeten daarom een aantal vragen beantwoorden die hierbij belangrijk zijn:
 1. Wat is de "Mindset for Change"?
 2. Hoe krijgen we alle neuzen in dezelfde richting?
 3. Wat zijn onze Managementstijl en Cultuur? 
Organisatie

Stimulerend of belemmerend?

Hoe een bedrijf is georganiseerd in structuur, communicatielijnen en cultuur bepaalt voor een groot deel de flexibiliteit en de mate waarin het effectief kan worden bestuurd. Daarom zoeken we antwoorden op de volgende vragen:
 1. Hoe zijn onze processen en procedures?
 2. Hoe werkt de cultuur door in de motivatie?
 3. Hoe is de organisatiestructuur en welke systemen hebben we?
Ambities

Wat zijn onze ambities en doelen?

Wat we willen hangt nauw samen met wat we denken aan te kunnen. Aan het eind van het programma is dat laatste meestal een stuk groter. Tijd dus voor nieuwe ambities en doelen en nieuwe vragen:
 1. Wat zijn onze ambities en doelen?
 2. Wat zijn de risico's, gezien vanuit elke invalshoek?
 3. Hebben we een roadmap voor de uitvoering?

Meer weten?

Wat vinden klanten ervan

Wat vinden onze klanten van het programma De Rode draad?

Robert van de Wetering, MSQ

"Real time rapportages zonder vraagtekens. 
Nooit meer wachten op de accountant.
We weten direct waar we op moeten sturen"René GouwKolibri Logistiek

"Kolibri Logistiek voer scherp aan de wind, en ja, dan schep je wel eens wat water naar binnen. Kompasteam heeft ons geholpen om een rustiger koers te varen waarmee we bovendien méér snelheid behaalden."


Business cases

Bekijk een aantal business cases van klanten van Kompasteam. Wat waren hun uitdagingen en wat waren de resultaten van onze inspanningen.