Hoe gaat het nou echt met mijn bedrijf?

17 Apr 2023 10:26 By Gerard Kuijpers
We horen heel vaak: "Ik ben de hele dag alleen maar brandjes aan het blussen" of "Ik ben de grip op mijn toko aan het verliezen". Zoals veel ondernemers en managers weet u alles van uw vakgebied. Maar helaas doen problemen zich meestal juist voor in de gebieden waar u niet zo goed in thuis bent. 

Om te achterhalen waar de sterke en zwakke plekken, kansen en mogelijkheden van uw bedrijf zitten maakt Kompasteam gebruik van de HelicopterView quickscan. Dat is een uitgebreide inventarisatie van allerlei onderdelen van uw bedrijfsvoering. Al die onderdelen dragen bij aan de slagvaardigheid van uw bedrijf. 
We hebben ervaren dat de slagvaardigheid van een bedrijf afhangt van drie dingen: meetbaarheid, bestuurbaarheid en focus. 


Waarom zijn die drie dingen nou juist zo belangrijk?

Als uw meetbaarheid te wensen laat weet u nooit precies hoe het met uw bedrijf gaat. Het zou zo maar kunnen zijn dat uw resultaten achteruit hollen zonder het te weten.

Zonder bestuurbaarheid heeft u niet de flexibiliteit en daadkracht om adequaat te reageren op uitdagingen. Ieder nieuw probleem komt bovenop de stapel met bestaande problemen en kost heel veel tijd, aandacht en energie om op te lossen.

En zonder duidelijke focus gaat uw bedrijf alle kanten op. Er is onvoldoende resultaatgerichtheid; de “neuzen" staan niet dezelfde kant op. 

Met de Kompasteam QuickScan krijgt u gratis en snel
een overzicht van de verbeterpunten binnen uw bedrijf

 We snappen best dat u niet direct staat te springen om zo’n uitgebreide inventarisatie te doen. Daar heeft u helemaal geen tijd voor, en wat levert dat nou eigenlijk op?
Daarom hebben we een “klein broertje” van de HelicopterView ontwikkeld waar u zelf in een paar minuten een eerste overzicht kunt creëren. En dat kost u ook nog eens helemaal niets. 

Met de Kompasteam QuickScan krijgt u gratis en snel een overzicht van de verbeterpunten binnen uw bedrijf. 

Gerard Kuijpers