• De HelicopterView Scan

De HelicopterView Scan

Een slagvaardige onderneming is meetbaar, bestuurbaar en gefocussed. 
We richten ons is ons programma De Rode draad dan ook op de verbetering daarvan.
Wat we in praktijk helaas veel zien is dat die drie factoren door de waan van de dag uit het oog worden verloren. 

De HelicopterView is een inventarisatie waarmee we meten hoe het staat met alle onderdelen van uw organisatie die de meetbaarheid, bestuurbaarheid en focus van uw onderneming bepalen. 
Daarmee krijgt u snel overzicht van de sterke en zwakke punten in uw organisatie en inzicht in de mogelijkheden om die te verbeteren.

Wat heeft u er aan?

Het is lastig om vanuit de dagelijkse details een stap achteruit te doen en kritisch naar uw eigen bedrijf te kijken. 

Het is veel handiger als iemand met een onafhankelijke blik met de juiste ervaring dat doet en u een spiegel voorhoudt. 

Dan ziet u direct en duidelijk wat er goed gaat en wat aandacht nodig heeft. 

U kunt dan met de resultaten van de HelicopterView gericht aan de slag om de nodige verbeteringen door te voeren.


Waaruit bestaat de HelicopterView?

De HelicopterView is erop gericht de meetbaarheid, bestuurbaarheid en focus van uw onderneming te meten.
We volgen daarom de zeven stappen van De Rode draad: 
   1. Startpunt: we starten met een SWOT analyse van de bouwstenen van uw bedrijf
   2. KSF's: wat zijn de kritieke succesfactoren van uw bedrijf?
   3. Mindset: is er voldoende "Change mindset" om op uitdagingen te reageren?
   4. Informatie: waar halen we de informatie vandaan die we nodig hebben?
   5. Organisatie: we kijken naar de structuur en zwakke plekken van de organisatie
   6. KPI's: waar sturen we op en hoe reageren we op afwijkingen?
   7. Ambities: weten we waar we naartoe willen en hoe we daar moeten komen?

Hoe werkt de HelicopterView Scan?

De HelicopterView bestaat uit een uitgebreid vragenformulier dat u en uw MT online kunnen invullen. U kunt bijlagen toevoegen, zoals uw financiële historie en budget, en u kunt opmerkingen en vragen ingeven bij de diverse onderdelen.

U hoeft de online vragenlijst niet in een keer af te maken. U kunt uw resultaten opslaan en daarna met dezelfde link weer ophalen en verdergaan. Pas als u helemaal klaar en tevreden bent verzend u de antwoorden voor verwerking.
De Kompasteam consultant gaat dan aan de slag om er een duidelijk rapport van te maken dat in een uitgebreide sessie met u en uw MT wordt besproken.

En dan?

Tijdens een fysiek overleg legt de Kompasteam consultant u en uw MT precies uit wat de uitkomsten zijn.
Met het rapport van de HelicopterView en de uitleg van uw Kompasteam consultant ziet u in een oogopslag hoeveel werk er aan de winkel is. 
Het is dan nog maar een kleine stap om een actieplan op te stellen om gericht verbeteringen door te voeren. 
Uw Kompasteam consultant helpt u de eerste aanzet voor die aanpak op te zetten.

Meer weten?

Vul onderstaand formulier in voor het aanvragen van meer informatie over de HelicopterView Scan.
We nemen dan contact met u op om u er meer over te vertellen.