KSF's

Blog categorized as KSF's

Aan de slag met de SDG doelen op het dashboard
De SDG’s, een afkorting van Sustainable Development Goals of te wel Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zijn de zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Het Kompasteam is enthousiast over de aanpak en ondersteunt het initiatief.
12 Dec 2022 10:10 - Comment(s)
Navigeren op essentie met KPI-dashboards
Vooral in turbulente tijden is het nodig om als organisatie wendbaar te zijn. Navigeren op essentie met KPI-dashboards reikt de verschillende stappen aan naar een herbezinning en een koppeling van beleid en uitvoering. Het laat bovenal zien hoe je onrust kunt omzetten als impuls tot veranderen.
12 Apr 2022 09:43 - Comment(s)