Gerard Kuijpers

Blog by Gerard Kuijpers

Kennis en informatie borgen? Maak een SPOT
In bedrijven gaat veel informatie en documentatie rond. Meestal sturen we die ter informatie rond als bijlagen bij e-mails. Als er niet één centraal persoon is die bepaalt wat nou de uiteindelijke versie wordt resulteert dat al snel in een chaos. Hoe voorkomen we dat?
06 Jun 2023 16:14 - Comment(s)
Drie P's zijn alles wat je nodig hebt om de organisatie aan te sturen
Problemen zijn soms behoorlijk complex. Als het een is opgelost komt er wel weer iets anders tevoorschijn. Maar door op een andere manier naar uw bedrijf te kijken krijgt u daar razendsnel grip op. Met het 3P-model kijken we naar de drie voornaamste elementen en hun onderliggende onderdelen.
08 May 2023 14:31 - Comment(s)
Hoe gaat het nou echt met mijn bedrijf?
We horen heel vaak: "Ik ben de hele dag alleen maar brandjes aan het blussen" of "Ik ben de grip op mijn toko aan het verliezen". Zoals veel ondernemers en managers weet u alles van uw vakgebied. Maar helaas doen problemen zich meestal juist voor in de gebieden waar u niet zo go...
17 Apr 2023 10:26 - Comment(s)
Jager of boer, wat voor soort ondernemer bent u?
Jaren geleden deed ik een training bij Tony Robbins. Hij vertelde over leiderschap en hoe het verschil tussen ondernemers eigenlijk gezien kan worden als het verschil tussen jagers en boeren. Elke organisatie vraagt om een ander soort leiderschap. Wat voor ondernemer bent u en wat heeft uw bedrijf ...
03 Apr 2023 08:28 - Comment(s)
De NavigatieScan, hou uw bedrijf een spiegel voor

In geen enkele organisatie gaat alles perfect. Er is altijd wel iets te verbeteren. De vraag is vaak: waar te beginnen? Wat zijn onze grootste problemen en uitdagingen? Waar zitten de Quick Wins? Hoe zorgen we ervoor da...
29 Mar 2023 09:47 - Comment(s)
5 tips voor het stellen van bruikbare doelen
Doelen stellen doen we allemaal, zijn het geen expliciet uitgesproken doelen dan zijn ze wel impliciet zichtbaar in wat we doen. Toch is het nog niet zo simpel om heldere en bruikbare doelen te definiëren, laat staan ze ook nog uit te voeren.
18 Oct 2022 11:36 - Comment(s)
Hoe Descartes ons helpt beslissen en risico's te vermijden
Hij zie ooit: “Ik denk dus ik besta”, zoveel weten we meestal nog wel van deze zeventiende eeuwse filosoof en wiskundige. Maar wat hebben we nu nog aan het werk en de kennis van een van de grote geesten van de 17e eeuw?
21 Sep 2022 11:01 - Comment(s)
Beloon gewenst gedrag
In de Rode draad hebben we het niet alleen over het vinden en gebruiken van de juiste stuurinformatie. In dat proces gaat het er met name om dat u en uw medewerkers die stuurinformatie ook daadwerkelijk en op de goede manier gaan gebruiken. Dat vraagt om een verandering in gedrag en focus.
17 Aug 2022 10:24 - Comment(s)
In 6 kleine stappen naar verandering
Wie wel eens geprobeerd heeft een organisatie te veranderen weet hoe verdomd lastig dat kan zijn. Hoe doorbreek je de stroperigheid en weerstand waar je mee te maken krijgt?
22 Dec 2021 10:18 - Comment(s)
Reorganiseren, waar beginnen we?


Was uw bedrijf geraakt door de coronacrisis? 
Bleken veranderingen noodzakelijk en onafwendbaar? Waar te beginnen, wat te doen zonder dat de samenhang uit elkaar valt? In deze blog werken we uit waar te beginnen bij het reorganiseren van de activiteiten.

Veel bedrijven voelden de impact van de co...
11 Oct 2021 09:51 - Comment(s)