KPI-dashboard

Blog tagged as KPI-dashboard

Haal het maximale uit Speedbooks met Kompasteam
Zonder goede bedrijfsinformatie bent u stuurloos. Daarom wilt u regelmatig weten hoe u er financieel en operationeel voor staat. Met Speedbooks kunt u dat zichtbaar maken.
12 Sep 2022 18:39 - Comment(s)
Met een KPI meet je succes
Wat is een KPI? Met een KPI meet je de voortgang van een Kritieke Succesfactor. Je meet een activiteit die essentieel is voor succes.
25 Aug 2022 18:42 - Comment(s)
De parabel van de jaloerse KPI - koester de KPI's
Het verhaal van de jaloerse KPI maakt pijnlijk duidelijk waar het gebrek aan niet willen samenwerken toe kan leiden. En ook waar gebrek aan aandacht toe kan leiden. Terwijl je in een organisatie elkaar nodig hebt om het bedrijf beter te maken. Voor jezelf gaan, leidt tot een tragische afloop.
13 Jul 2022 12:00 - Comment(s)
Sturen op reductie van CO2 via het KPI-dashboard
Natuurlijk wilt u een bijdrage leveren in duurzaam ondernemen. Maar weet u wat de voetafdruk is van uw organisatie gemeten in CO2? Wij als mensen laten op aarde heel wat voetafdrukken achter. In alles wat we dagelijks doen.
22 Jun 2022 18:34 - Comment(s)
Een dashboard zet aan tot actie
Werk met een dashboard waar KPI’s op staan die echt aanzetten tot actie. Een helder dashboard geeft informatie die te interpreteren is op een manier die managers en medewerkers begrijpen.
07 Jun 2022 18:44 - Comment(s)
Een KPI zonder doel is een BPI
Met BPI’s (Business Prestatie-Indicatoren) meten we hoe de business zich ontwikkelt. Met KPI’s (Kritieke Prestatie-Indicatoren) meten we het succes van de strategie. Maak dus onderscheid tussen BPI’s en KPI’s, omdat niet alles even belangrijk is maar je wel wilt weten wat de voortgang is.Niet alles ...
27 Apr 2022 20:18 - Comment(s)
8 Top Tips & Tricks om te navigeren met KPI's
Praktische tips bij toepassen Methode Kompas en dagelijks sturen met KPI’s en Dashboards

Ik heb de serie de titel gegeven : Naar welke #KPI's op het #dashboard kijk jij vandaag?

Dit is een compilatie van geweldige tips en tricks voor dagelijks toepassen van KPI’s en Dashboards. Het idee achter ...
13 Apr 2022 18:04 - Comment(s)
Navigeren op essentie met KPI-dashboards
Vooral in turbulente tijden is het nodig om als organisatie wendbaar te zijn. Navigeren op essentie met KPI-dashboards reikt de verschillende stappen aan naar een herbezinning en een koppeling van beleid en uitvoering. Het laat bovenal zien hoe je onrust kunt omzetten als impuls tot veranderen.
12 Apr 2022 09:43 - Comment(s)
Een dashboard met KPI's ook voor non-profit organisaties
Het werken met KPI’s en management dashboard is niet voorbehouden aan alleen ondernemingen die voor winst gaan. Het is geschikt voor ieder type organisatie dat een doel nastreeft, bijvoorbeeld bij politieke partijen.
15 Mar 2022 09:32 - Comment(s)
Een KPI zonder doel of norm is geen KPI
Het werken met KPI’s betekent ook het nadenken over het stellen van doelen. Voor ieder type organisatie is dat van toepassing, ongeacht de omvang van het bedrijf of de aard van de activiteiten.
15 Feb 2022 09:41 - Comment(s)