KPI's

Blog categorized as KPI's

De vijf succesfactoren bij visualisatie KPI-dashboard
Pas deze vijf succesfactoren toe bij de visualisatie voor een goed KPI-dashboard. Maak van je dashboard geen meterslange glossy. Laat het voor je werken.
01 Mar 2023 09:20 - Comment(s)
De KPI-dashboard begrippenlijst
Kompasteam zet alle relevante termen en begrippen om te komen tot een Bedrijfskompas en het maken van KPI-Dashboards op een rij in deze KPI-begrippenlijst.
21 Feb 2023 10:12 - Comment(s)
Financiële KPI's versus operationele KPI's
In het werken met KPI’s betekent het ook onderscheid maken in financiële KPI’s en operationele KPI’s. Dat is voor ieder type organisatie van toepassing, ongeacht de omvang of aard van de activiteiten.
21 Feb 2023 10:02 - Comment(s)
De "one size fits all" KPI bestaat helaas niet
‘The One Size Fits All’ KPI bestaat helaas niet. Voor iedere organisatie bestaat een unieke set aan KPI’s, omdat iedere organisatie een eigen strategie kent en levensfase en specifieke uitdagingen. Dit vraagt toch wat maatwerk.
06 Feb 2023 10:21 - Comment(s)
Groepsdenken kan leiden tot door rood rijden met de KPI's
“Rijd niet door rood” is in het werken met KPI-dashboards een van de stelregels. Let evenwel op als de organisatie regelmatig door rood rijdt. Wordt de afwijking dan wellicht genormaliseerd door groepsdenken? In dit artikel werken we uit hoe je groepsdenken herkent.
11 Jan 2023 12:08 - Comment(s)
KPI's nader belicht: het managen van de voorraad
Met welke KPI’s kun je voorraad managen? In deze blog lichten we er een veel voorkomende KPI’s uit. Door de juiste KPI’s te kiezen en daar op te sturen voorkom je een kerkhof aan afdankers. In dit artikel de KPI Voorraadwaarde.
22 Dec 2022 11:56 - Comment(s)
KPI's nader belicht: sturen op de Brutomarge
Voor monitoren van de financiële prestaties zijn KPI's nodig die passen bij de het type bedrijf. Met de KPI Brutomarge % houdt je zicht op de winstgevendheid van de omzet. Deze KPI zien we veel in commerciële omgevingen op het dashboard. Alle reden om er in dit artikel aandacht aan te schenken.
24 Nov 2022 11:47 - Comment(s)
In vijf stappen het doel van de KPI bepalen
Bij het werken met KPI’s voor je dashboard kun je niet zonder doelen. Doelen geven richting aan de acties. Hoe bepaal je nu de doelen? We geven de vijf stappen om te komen tot een SMART doel voor de KPI
15 Nov 2022 10:06 - Comment(s)
Met een KPI meet je succes
Wat is een KPI? Met een KPI meet je de voortgang van een Kritieke Succesfactor. Je meet een activiteit die essentieel is voor succes.
25 Aug 2022 18:42 - Comment(s)
De parabel van de jaloerse KPI - koester de KPI's
Het verhaal van de jaloerse KPI maakt pijnlijk duidelijk waar het gebrek aan niet willen samenwerken toe kan leiden. En ook waar gebrek aan aandacht toe kan leiden. Terwijl je in een organisatie elkaar nodig hebt om het bedrijf beter te maken. Voor jezelf gaan, leidt tot een tragische afloop.
13 Jul 2022 12:00 - Comment(s)